Visa allt om Lindbäcks Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 721 319 1 660 881 1 732 772 1 616 367 1 080 197 839 828 693 577 651 006 604 828 591 145
Övrig omsättning 7 247 12 748 6 677 2 683 2 387 4 552 2 524 2 809 1 295 526
Rörelseresultat (EBIT) -33 208 -248 123 -333 307 -110 715 9 940 26 734 36 750 9 197 524 5 649
Resultat efter finansnetto -48 425 -260 716 -209 222 -13 091 9 711 26 764 36 716 9 942 2 729 6 299
Årets resultat -48 955 -239 672 -148 483 44 125 4 947 17 574 22 574 4 885 5 957 4 007
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 594 286 643 514 755 133 751 300 621 578 294 416 83 528 73 587 72 127 99 173
Omsättningstillgångar 422 241 486 389 465 688 404 866 198 503 214 021 174 257 134 605 180 314 120 135
Tillgångar 1 016 527 1 129 903 1 220 821 1 156 166 820 081 508 437 257 785 208 192 252 441 219 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 959 195 914 276 586 196 069 126 944 84 997 67 423 44 848 39 963 34 006
Obeskattade reserver 0 6 100 23 100 54 660 56 660 28 810 24 760 17 260 19 560 19 500
Avsättningar (tkr) 8 000 8 000 8 000 6 400 9 569 6 169 10 827 9 312 4 495 5 767
Långfristiga skulder 425 342 358 161 398 405 603 410 385 757 141 392 975 0 0 0
Kortfristiga skulder 391 226 561 728 514 730 295 627 241 151 247 069 153 800 136 772 188 423 160 035
Skulder och eget kapital 1 016 527 1 129 903 1 220 821 1 156 166 820 081 508 437 257 785 208 192 252 441 219 308
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 906 1 725 960 - 1 284 1 015 1 015 1 015 1 004 1 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 253 904 236 051 240 547 - 188 676 125 628 90 902 82 953 75 934 62 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 115 273 99 550 103 128 73 758 83 815 53 236 36 491 33 707 33 348 25 687
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 728 566 1 673 629 1 739 449 1 619 050 1 082 584 844 380 696 101 653 815 606 123 591 671
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 503 486 530 517 426 300 204 192 179 161
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 422 3 417 3 269 3 126 2 536 2 799 3 400 3 391 3 379 3 672
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 706 671 634 598 627 652 634 640 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 875 -213 419 -309 636 -96 557 16 475 34 934 44 065 16 791 8 261 13 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,64% -4,15% 7,20% 49,64% 28,62% 21,09% 6,54% 7,63% 2,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,26% -21,92% -16,11% -0,38% 1,22% 5,29% 14,27% 5,10% 2,82% 3,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,93% -14,91% -11,35% -0,27% 0,92% 3,20% 5,31% 1,63% 1,18% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,08% 21,61% 15,04% 25,67% 36,64% 37,56% 34,34% 30,10% 28,78% 29,28%
Rörelsekapital/omsättning 1,80% -4,54% -2,83% 6,76% -3,95% -3,94% 2,95% -0,33% -1,34% -6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,88% 17,76% 24,13% 20,65% 20,87% 21,14% 33,65% 28,01% 21,87% 22,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,52% 82,64% 83,18% 127,68% 67,18% 86,11% 108,26% 97,75% 89,36% 70,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!