Visa allt om KPMG AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04
Nettoomsättning 2 769 936 2 525 668 2 420 833 2 536 372 2 384 678 2 222 657 2 169 548 1 994 535 2 743 457 2 142 104
Övrig omsättning 21 940 11 311 14 559 9 295 9 690 6 960 11 332 8 308 11 277 6 763
Rörelseresultat (EBIT) 389 036 259 585 274 732 217 749 228 068 158 730 132 326 113 879 148 987 313 551
Resultat efter finansnetto 388 477 259 232 274 826 558 981 229 125 160 250 133 776 116 118 153 052 317 936
Årets resultat 269 610 161 253 201 988 503 941 178 384 125 301 103 742 87 824 115 672 230 960
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 277 104 431 73 753 65 268 72 829 84 600 57 581 27 265 33 760 54 051
Omsättningstillgångar 1 033 404 754 126 959 520 1 290 405 886 508 794 376 761 309 801 582 778 049 917 668
Tillgångar 1 120 681 858 557 1 033 273 1 355 673 959 337 878 976 818 890 828 847 811 809 971 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 025 233 277 260 102 558 362 231 446 178 363 156 804 140 885 170 236 299 765
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 34 567 24 232 31 299 37 611 48 592 57 162 57 646 57 176 62 100 91 535
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 710 089 601 048 741 872 759 700 679 299 643 451 604 440 630 786 579 473 580 417
Skulder och eget kapital 1 120 681 858 557 1 033 273 1 355 673 959 337 878 976 818 890 828 847 811 809 971 719
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 025 553 933 066 843 909 943 129 891 088 877 071 882 820 825 699 1 153 800 822 949
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 530 503 492 251 448 414 487 586 455 918 445 124 427 014 402 691 577 338 393 513
Utdelning till aktieägare 0 0 188 078 0 177 026 125 301 103 743 87 824 117 174 246 706
Omsättning 2 791 876 2 536 979 2 435 392 2 545 667 2 394 368 2 229 617 2 180 880 2 002 843 2 754 734 2 148 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 542 1 487 1 389 1 539 1 525 1 518 1 513 1 390 1 502 1 562
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 796 1 699 1 743 1 648 1 564 1 464 1 434 1 435 1 827 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 067 1 022 1 023 1 010 977 952 967 971 1 245 847
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 420 456 285 078 295 034 244 121 255 953 179 374 145 490 131 569 176 641 328 466
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,67% 4,33% -4,56% 6,36% 7,29% 2,45% 8,77% -27,30% 28,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,83% 30,39% 26,71% 41,28% 23,90% 18,24% 16,36% 14,03% 19,04% 32,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,09% 10,33% 11,40% 22,06% 9,61% 7,21% 6,17% 5,83% 5,63% 14,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,67% 6,06% 8,99% 20,92% 8,69% 6,79% 7,23% 8,56% 7,24% 15,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,55% 27,17% 25,17% 41,19% 24,13% 20,29% 19,15% 17,00% 20,97% 30,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,53% 125,47% 129,34% 169,86% 130,50% 123,46% 125,95% 127,08% 134,27% 158,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!