TVÅ HÅL I VÄGGEN

Varumärke tillhör Vattenfall AB

Ansökningsnummer 1997-03895
Ansökningsdatum 1997-04-18
Registreringsnummer 326344
Registreringsdatum 1998-02-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-02-13
Typ Figurativt

TVÅ HÅL I VÄGGEN

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper och papp; tryckalster inklusive böcker, instruktionsmanualer, tidningar och tidskrifter, fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); förpackningsmaterial av plast (ej ingående i andra klasser).

Klass: 35

Assistans vid affärs- och/eller industriledning inom energibranschen; administration och marknadsföring av energi, elektricitet, värme, kyla, kraft- , kyl- och värmeverksanläggningar; marknadsanalyser, marknadsstudier, marknadsundersökningstjänster och ekonomisk prognostisering inom energiområdet; professionell företagskonsultation och rationaliseringsexpertis inom energiområdet; ekonomiska utredningar och värdering av energikällor och -produkter.

Klass: 39

Transport; magasinering och distribution av el, kraft, luft, värme och kyla, ga s och olja, samt energibränslen; förvaring och lagring av avfall och sopor inkluderande restprodukter från energitillverkning; vattendistribution och vattenförsörjning samt information om transport, distribution, magasinering och lagring av energiprodukter.