WCU

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 2004-03390
Ansökningsdatum 2004-05-10
Registreringsnummer 371156
Registreringsdatum 2005-03-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-03-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Registrerade datorprogram; apparater och instrument för manövrering, ledning och informationsutbyte.

Klass: 35

Administrativt stöd till samhällsinstitutioner (verk och myndigheter), företag och organisationer däri inbegripet bistånd vid administration och utveckling av ledningsmetoder, samverkansmönster och informationsutbyte mellan olika aktörer vid större insatser; sammanställning, systematisering och inmatning av information i databaser, datoriserad registerhantering; information om nämnda tjänster.

Klass: 38

Tele- och datakommunikation, däri inbegripet lagring, överföring och sändning av bild-, text-, ljud- och databasinformation via telenät, internet och radioteknik; upplåtande av åtkomst till datanätverk.

Klass: 42

Design och utveckling av datorhårdvara och -mjukvara, teknisk support avseende mjukvara; konsultationer inom området datormaskinvara, datorprogrammering, återhämtning av datainformation; underhåll, uppdatering och uthyrning av datorprogramvara; datorsystemanalyser; datakonsulttjänster avseende informationsöverföringsadministrativa system; information om nämnda tjänster; konsulttjänster avseende nätverkssystem; tekniskt stöd till samhällsinstitutioner, teknikstöd vid informationsutbyte mellan olika aktörer vid större insatser.