Ansökningsnummer 1900-60564
Ansökningsdatum 1945-10-13
Registreringsnummer 60564
Registreringsdatum 1945-11-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 12

Fordon; fortskaffningsmedel för befodring till lands, i luften eller i vatten.