SWEDYARDS

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1901-63705
Ansökningsdatum 1978-02-01
Registreringsnummer 163705
Registreringsdatum 1978-06-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-06-09
Typ Figurativt

SWEDYARDS

Varor & Tjänster

Klass: 6

Ankare, valsade och gjutna byggnadsmaterial.

Klass: 7

Maskiner och verktygsmaskiner, motorer.

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska), fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; mynt- och jetonautomater; talmaskiner; kassaregistreringsapparater och räknemaskiner; eldsläckningsapparatur.

Klass: 11

Materiel och apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattenledning samt för sanitära installationer.

Klass: 12

Fortskaffningsmedel i vatten (fartyg).

Klass: 19

Byggnadsmaterial, vägbyggnadsmaterial.

Klass: 37

Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

Klass: 40

Bearbetning och behandling av material och föremål.