SUPPORTER

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1901-49784
Ansökningsdatum 1974-08-12
Registreringsnummer 149784
Registreringsdatum 1974-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-12-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 12

Fordon, fortskaffningsmedel för befordring till lands, i luften eller i vatten.