SAAB

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 2000-03922
Ansökningsdatum 2000-05-17
Registreringsnummer 350097
Registreringsdatum 2001-11-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-11-16
Typ Figurativt

SAAB

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga apparater och instrument för laboratorieforskning och -analys; fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; automatiska styrapparater för personbilar; hastighetskontrollapparater för personbilar; apparater för inspelning, upptagning och sändning av ljud och bild; magnetiska databärare; databehandlingsutrustning och datorer; eldsläckningsapparatur; elektriska apparater och instrument, nämligen reläer, batterier, startkablar, strömställare, säkringar, hastighetsmätare och varvräknare; apparater och instrument för kalibrering, bränsle-, tändnings- och motorförstärkningssystem; samtliga nämnda varor avseende personbilar samt personbilstillverkning.

Klass: 12

Automobiler, nämligen personbilar samt delar och tillbehör till dessa, nämligen motorer, växellådor, karosser, chassin, styrupphängningar, fälgar, bromsar, hjul, däck, navkapslar, säten, alarm- och stöldskyddsanordningar, sätesöverdrag, nackstöd, krockkuddar och andra säkerhetsanordningar, backspeglar, rattar, dragkrokar, takräcken, takboxar, bilbarnstolar och vindrutetorkare.

Klass: 37

Installations-, underhålls- och reparationsverksamhet avseende personbilar.