SAAB

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1902-80129
Ansökningsdatum 1960-05-23
Registreringsnummer 280129
Registreringsdatum 1965-12-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-12-17
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Laboratorievetenskapliga, apparater och instrument; elektriska och elektroniska apparater och instrument, elektriska installationsmaterial, primärelement; apparater och instrument för automation av industriella tillverkningsförlopp och för automatisk processreglering; apparater för alstring och omvandling av elektrisk energi, fotografiska apparater, kameror, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, fjärrövervakning och fjärrmanövrering, tidkontrollapparater, maskiner, apparater och instrument för materialprovning på mekanisk, elektrisk, optisk eller akustisk väg samt för miljöprov och funktionsprov; dockor och därtill hörande registreringsapparater för fordonstekniska undersökningar; alarmapparater och livräddningsapparater; apparater för simulering av fordons rörelser och undervisning av fordonsförare, fordonsburna telefonapparater jämte installationsmaterial för sådana apparater, personsökare, strömställare och annan apparatur för brytning, slutning, avgrening, förbindning eller skyddande av strömkretsar, högfrekvensapparater, databehandlingsmaskiner ävensom hjälpapparater och delar därtill, uppteckningsbärare för mekaniska, optiska och elektromagnetiska upptecknings- och återgivningsapparater; eldsläckningsapparater, samtliga nämnda varor avseende personbilar samt personbilstillverkning.

Klass: 12

Automobiler, nämligen personbilar samt delar och tillbehör till dessa, nämligen motorer, växellådor, karosser, chassin, styrupphängningar, fälgar, bromsar, hjul, däck, navkapslar, säten, stöldalarm, sätesöverdrag, nackstöd, säkerhetsbälten, krockkuddar och andra säkerhetsanordningar, backspeglar, rattar, dragkrokar, takräcken, takboxar, bilbarnstolar och vindrutetorkare.