SAAB

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1902-80128
Ansökningsdatum 1960-05-23
Registreringsnummer 280128
Registreringsdatum 1965-12-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-12-17
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 2

Rostskyddsmedel, särskilt rostskyddsfärg och medel för underredsbehandling av bilar; betningsmedel.

Klass: 4

Smörjmedel och motordrivmedel.

Klass: 6

Obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar, an- kare, städ, kättingar, kedjor och metallfjädrar, resårer, spiraler, resår- och spiralstommar, wire, linor av metall och metalltråd, trådduk; lås, lås- delar och nycklar, metallskyltar, rem- och linlås, rör, rördelar och metall- slangar, slangkopplingar, slangklämmor, kassaskåp, metallskrin, branddörrar, stålkulor, axel- och maskinlager, gångjärn, dörrstängare, beslag för dörrar och fönster, metallhandtag, metallpaneler, möbel-, byggnadsbeslag, länkrullar, glidbeslag, skruvar, bultar, muttrar, spik, krokar, nitar, hakar, haspar, byg- lar, konsoler, skruvöglor och märlor, mutter- och fjäderbrickor, bussningar, kilar (för hjul etc), plåtbehållare, metallfat och transportkärl, förpack- ningar och emballage av metall, olje- och smörjkannor; stegar, master, fack- verk och andra sammansatta metallkonstruktioner, maskingjutgods, byggnads- och sanitetsgjutgods, handelsgjutgods, valsar, kokiller, lättmetallgjutgods, emaljerat, förnicklat och förtent gjutgods.

Klass: 7

Maskiner och verktygsmaskiner jämte därtill hörande delar och verktyg, köks- maskiner, lyft- och transportapparater, lastnings- och lossningsapparater, apparater för svetsning, lödning, skärning och härdning med gas, apparater för avfettning, rostskyddsbehandling, lackering, betning, oxidering, etsning och kemisk metallbearbetning, plätering och metallöverdragning, slipning, polering och limning; förgasare för flytande drivmedel; motorer (dock ej för landfordon), startaggregrat, tändningsapparater (elektriska tändningssystem) för förbränningsmotorer; turbiner, ång- och andra kraftmaskiner, elektriska generatorer, gasgeneratorer, motorarmatur, transmissioner, motor- och tur- bindelar, axelkopplingar, axel- och maskinlager samt slitgods för ovan upp- räknade maskiner; lantbruksredskap.

Klass: 8

Handredskap och verktyg, verktyg för mekaniska verkstäder samt för cykel- och bilreparationsverkstäder, stans- och pressverktyg, mallar, rit- och rit- instrument.

Klass: 9

Laboratorievetenskapliga, nautiska, geodetiska, flyg- och artilleritekniska apparater och instrument; elektriska och elektroniska apparater och instrument, elektriska installationsmaterial, primärelement, åskledare; apparater och instrument för automation av industriella tillverkningsförlopp och för automatisk processreglering; apparater för alstring och omvandling av elektrisk energi, fotografiska apparater, kameror, foto- och kinofilm, film- kopierings- och skioptikonapparater, optiska apparater och instrument; simulatorer och andra markträningsapparater för fordonsförare; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, fjärrövervakning och fjärrmanövrering, tidkontrollapparater, maskiner, apparater och instrument för materialprovning på mekanisk, elektrisk, optisk eller akustisk väg samt för miljöprov och funktionsprov; dockor och därtill hörande registreringsapparater för fordonstekniska undersökningar; alarmapparater och livräddningsapparater, tryck- dräkter och s.k. g-dräkter, dykarklockor, livbälten, flytvästar, hjälmar, ansiktsskydd och syrgasmasker; apparater för efterlikning av fordons rörelser och undervisning av fordonsförare, utrullningshinder; spel-, biljett- och försäljningsautomater, fordonsburna telefon-, telegraf- och radarapparater jämte installationsmaterial för sådana apparater, personsökare, strömställare och annan apparatur för brytning, slutning, avgrening, förbindning eller skyddande av strömkretsar, s.k. tryckta kretsar, vågledare och andra högfrekvensapparater, fotoceller, apparater och instrument målspaning, målsökning, målskjutning och bestämmning av skjutresultat, räkne- och bokföringsmaskiner, databehandlingsmaskiner ävensom hjälpapparater och delar därtill, uppteckningsbärare för mekaniska, optiska och elektromagnetiska upptecknings- och återgivningsapparater; kopieringsapparater, eldsläckningsapparater, inga av ovannämnda varor avseende personbilar eller personbilstillverkning.

Klass: 10

Medicinska apparater och instrument häri inbegripet sådana för flygmedicinska undersöknings- och behandlingsändamål.

Klass: 11

Apparater och installationsmaterial för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, vattenledning och sanitet häri inbegripet bränslepåfyllningsaggregrat samt belysnings- och signalanordningar för flyg- fält.

Klass: 12

Fordon och fortskaffningsmedel för befordring till lands, i luften eller i vatten samt delar och tillbehör till dessa, ej ingående i andra klasser, häri inbegripet katapultstolar, för betjäning av luftfordon avsedda specialappa- rater såsom markljuddämpare, bromsklotsar, katapulter och andra startanord- ningar på marken; säkerhetsselar för alla slag av fortskaffningsmedel, inga av ovannämnda varor avseende personbilar.

Klass: 13

Eldvapen och projektiler med delar och tillbehör till dessa, ej ingående i andra klasser, häri inbegripet målmaterial för militära ändamål; ammunition, sprängämnen samt krut och andra drivmedel för projektiler.

Klass: 14

Ur och urdelar; emblem och askkoppar av ädelmetall eller överdragna därmed.

Klass: 16

Pappersvaror, pappvaror, tryckalster, tidningar, tidskrifter och böcker, in- struktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater), fotografiska al- ster, klisterremsor, maskeringsband, märkband för rör- och slangledningar, maskiner, redskap och apparater för kontorsändamål, skriv- och ritmaterial, kontorsartiklar, stämplar och klichéer; förpackningar och emballage av plast.

Klass: 17

Gummi och gummivaror, kautschuck- och guttaperkavaror, skumgummi, hårdgummi samt härav och av bakelit och konstplast tillverkade detaljer för hopsättning och installering av maskiner och för elektriska och byggnadstekniska instal- lationer, formgjorda artiklar av mjukgummi, gummibeklädnader för valsar, be- hållare, maskindelar och för andra tekniska ändamål; tätnings- och packnings- material, material för isolering mot elektircitet, vatten, kyla och värme; asbest, glimmer och varor därav; slangar av gummi, konstplast och textilma- terial.

Klass: 18

Läder och lädervaror, konstläder, hudar och skinn, koffertar och resväskor, verktygsväskor, packfickor, selar av olika slag, sadelmakerivaror.

Klass: 19

Byggnadsställningar, plattformar, dörrar, fönster, trappor, räcken; monte- ringsfärdiga hus, hangarer och garage.

Klass: 20

Möbler, speglar, arbetsbänkar, stegar, förpackningar och emballage av plast i form av lådor och tuber.

Klass: 21

Tvättsvampar, putsdukar, redskap och material för rengöringsändamål; glas- varor, särskilt varor av glas till fordon, porslinsvaror, fajans och keramik.

Klass: 22

Repslagerivaror, linor och snören, repstegar; textilnät, tält och presen- ningar även sådana för luftfordon samt annan skydds- och säkerhetsutrustning för luftfordon på marken, hopfällbara garage, förpackningar och emballage av textilmaterial.

Klass: 24

Vävnader; fordonsklädsel och -klädselöverdrag; filtar, kuddar, dynor.

Klass: 25

Beklädnadsartiklar av tyg, gummi, läder eller konstplast, särskilt kläder för fordonsförare, huvor.

Klass: 26

Textilband och och snörmakerier; blixtlås.

Klass: 27

Mattor, vaxduk, gummi- och konsplastvaror för golv och beläggningsändamål.

Klass: 28

Leksaksfordon, modellflygplan och andra fordonsmodeller.