SAAB

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1902-80122
Ansökningsdatum 1960-12-03
Registreringsnummer 280122
Registreringsdatum 1963-03-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2033-03-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet. Bistånd vid skötseln av affärsverksamhet.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet.

Klass: 37

Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet, ej avseende personbilar.

Klass: 38

Kommunikationsverksamhet.

Klass: 39

Transport och magasinering.

Klass: 40

Bearbetning och behandling av material och föremål.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning.

Klass: 42

Tjänster, vilka icke falla under klasserna 35 - 41.