SAAB

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1900-52755
Ansökningsdatum 1939-10-11
Registreringsnummer 52755
Registreringsdatum 1939-11-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-11-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Flygtekniska apparater och instrument, i flygplan monterade instrumenttavlor och flyginstrument, särskilt hastighetsmätare, höjdmätare, barometrar, tryck- och temperaturmätare, varvräknare, bränslemätare, accelerometrar, kompasser, lutningsmätare, flygplanstyrautomater inkluderande instrumentlandningssystem och fjärrstyrningssystem, flygnavigeringsradio- och -radarinstallationer, flygsignalapparater, lanternor, flygkameror och -kamerainstallationer, apparater och instrument för flygspaning och målsökning, sikt- och pejl anordningar, även elektriska, i flygplan anordnade livräddnings- och nödapparater häri inbegripet syrgasmasker, syrgasanläggningar, hjälmar, eldsläckningsapparater för flygplan.

Klass: 12

Flygplan samt delar och tillbehör därtill, ej ingående i andra klasser, häri inbegripet flottörer, hjul- och sporrställ, hjulbromsar, propellrar, bogseringsanordningar, katapulter och andra startanordningar på marken, motorhuvar, fällbara bränsletankar, flygplanstolar, katapultstolar och utkastbara babinhuvar, fallskärmar jämte säkerhetsselar för flygförare, motorhuvor (kapell), annan skydds- och säkerhetsutrustning för flygplan på marken.