Saab 93

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 2012-07587
Ansökningsdatum 2012-10-19
Registreringsnummer 525782
Registreringsdatum 2015-07-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-07-23
Typ Figurativt

Saab 93

Varor & Tjänster

Klass: 9

Fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; automatiska styrapparater för personbilar, hastighetskontrollapparater för personbilar; apparater för inspelning, upptagning, sändning av ljud och bild; magnetiska databärare, databehandlingsutrustning och datorer; elektriska apparater och instrument, nämligen reläer, batterier, startkablar, strömställare, kaliber, säkringar, hastighetsmätare, varvräknare, bränsle-, tandnings- och motorförstärkningssystem; samtliga nämnda varor avseende personbilar samt personbilstillverkning.

Klass: 12

Personbilar samt delar och tillbehör till dessa, nämligen motorer, växellådor, karosser, chassin, styrupphängningar, fälgar, bromsar, hjul, däck, navkapslar, säten, alarm- och stöldskyddsanordningar, sätesöverdrag, nackstöd, krockkuddar och andra säkerhetsanordningar, backspeglar, rattar, dragkrokar, takräcken, takboxar, bilbarnstolar och vindrutetorkare.

Klass: 37

Installations-, underhålls- och reparationsverksamhet avseende personbilar.