JFIST - Joint FIres Synthetic Trainer

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 2010-07804
Ansökningsdatum 2010-10-04
Registreringsnummer 414876
Registreringsdatum 2010-12-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-12-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorsystem; radarapparater.

Klass: 39

Flygledartjänster.

Klass: 41

Praktisk utbildning (instruktion); utbildningstjänster; undervisning/utbildning.

Klass: 42

Anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; uthyrning av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; installation av datormjukvara; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; rådgivning avseende datormjukvara; design och utveckling av datorhårdvara och mjukvara; design och utveckling av mjukvara; design av datorhårdvara och mjukvara; utveckling av datorhårdvara och mjukvara.