GRIPEN

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 2008-09999
Ansökningsdatum 2008-10-31
Registreringsnummer 403845
Registreringsdatum 2009-05-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-05-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 7

Maskiner och motorer för luftburna fortskaffningsmedel, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen.

Klass: 9

Radarapparater, elektronisk mät-, styr- och navigeringsutrustning för användning i flygplan.

Klass: 12

Fordon; luftburna fortskaffningsmedel samt transmissionsdelar; delar och komponenter till nämnda varor ingående i klassen.

Klass: 13

Eldvapen, ammunition och projektiler, sprängämnen, fyrverkeripjäser.

Klass: 28

Spel, leksaker, gymnastik- och sportartiklar.

Klass: 37

Reparationer, service och underhåll av fordon och luftfarkoster.