GRIPEN

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1997-01952
Ansökningsdatum 1997-02-25
Registreringsnummer 328084
Registreringsdatum 1998-08-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-08-14
Typ Figurativt

GRIPEN

Varor & Tjänster

Klass: 7

Maskiner och motorer för luftburna fortskaffningsmedel, transmissionsdelar för luftburna fortskaffningsmedel, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen.

Klass: 9

Radarapparater, elektronisk mät-, styr- och navigeringsutrustning för användning i flygplan.

Klass: 12

Fordon för transport; luftburna fortskaffningsmedel samt delar och komponenter till nämnda varor ingående i klassen.

Klass: 13

Eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.

Klass: 28

Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar.

Klass: 37

Reparation, service och underhåll av fordon och luftfarkoster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning.