Celsius

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1996-10850
Ansökningsdatum 1996-11-22
Registreringsnummer 326458
Registreringsdatum 1998-02-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-02-27
Typ Figurativt

Celsius

Varor & Tjänster

Klass: 13

Eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser; avskjutningsanordningar för projektiler; vridlager för tunga vapen; stubiner för sprängämnen; sprängminor; kanoner; raketer.

Klass: 37

Uppförande/anläggande och underhåll av byggnationer; installation och reparation av elektrisk utrustning och datorer; installation, reparation och underhåll av maskiner; reparation och underhåll av brännare, flygplan, fartyg, fordon, fotografiska apparater, motorfordon, pipelines, pumpar och uppvärmningsutrustningar; installation av pipelines, pumpar; installation av uppvärmningsutrustningar; uthyrning av konstruktions-, anläggnings- och byggnadsutrustningar; gruvbrytning.

Klass: 38

Telekommunikation.

Klass: 42

Analyser för exploatering av oljefält; arkitekturverksamhet; besiktnings- och inspektionstjänster; vetenskaplig, teknisk och industriell forskning; materialprovning; design; industriell formgivning; datorprogrammering; konstruktionsritning; konsultationer i säkerhetsfrågor; utveckling, utformning, uthyrning och uppdatering av programvara; destruktion av avfall; fotografering; förvaltning av immateriella rättigheter; juridiska tjänster; professionell konsultation (ej företags-); psykologisk testning vid rekrytering; vakter; väderlekstjänster; översättningsverksamhet.