Celsius

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1987-06070
Ansökningsdatum 1987-08-11
Registreringsnummer 229764
Registreringsdatum 1992-01-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-01-24
Typ Figurativt

Celsius

Varor & Tjänster

Klass: 6

Ankare och kätting, städ, klockor (ej ur); räls och annat järnvägsmaterial av metall; icke-elektriska kablar och metalltrådar; låsvaror; metallrör; kassaskåp; malmer.

Klass: 7

Maskiner och verktygsmaskiner; motorer (dock ej för landfordon); kopplingar och drivremmar (dock ej för landfordon); jordbruksredskap.

Klass: 9

Nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska och kinematografiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, signalering, livräddning och undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; försäljningsautomater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaapparater, eldsläckningsapparatur.

Klass: 11

Apparater för belysning och vattenledning samt för sanitära installationer.

Klass: 12

Samtliga varor.

Klass: 37

Varvsrörelse- och reparationsverksamhet.

Klass: 40

Samtliga tjänster.