C

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1979-04633
Ansökningsdatum 1979-09-03
Registreringsnummer 171002
Registreringsdatum 1980-02-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-02-08
Typ Figurativt

C

Varor & Tjänster

Klass: 13

Eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.