NYNÄS

Varumärke tillhör Nynas AB

Ansökningsnummer 1992-11247
Ansökningsdatum 1992-12-22
Registreringsnummer 257220
Registreringsdatum 1994-04-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2034-04-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 1

Kemikalier för industriella ändamål.

Klass: 2

Rostskyddsmedel och träimpregneringsmedel.

Klass: 4

Oljor och fetter för industriella ändamål, smörjmedel, bränslen (även motordrivmedel).

Klass: 19

Asfalt, tjära och bitumen.