UNIVERSITAS REGIA GOTHOBURGENSIS GÖTEBORGS UNIVERSITET

Varumärke tillhör GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ansökningsnummer 2003-03537
Ansökningsdatum 2003-06-06
Registreringsnummer 363623
Registreringsdatum 2003-10-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-10-24
Typ Figurativt

UNIVERSITAS REGIA GOTHOBURGENSIS GÖTEBORGS UNIVERSITET

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster.