Visa allt om Captor Investment Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 452 50
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 205 -1 432
Resultat efter finansnetto -6 205 -1 432
Årets resultat -6 205 -1 432
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 5 6
Omsättningstillgångar 13 534 9 925
Tillgångar 13 538 9 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 913 9 118
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 625 813
Skulder och eget kapital 13 538 9 931
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 200 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda 2 293 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 880 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 452 50
Nyckeltal
Antal anställda 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 90 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 695 -
Rörelseresultat, EBITDA -6 204 -1 432
Nettoomsättningförändring 804,00% -%
Du Pont-modellen -45,83% -14,42%
Vinstmarginal -1 372,79% -2 864,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 855,97% 18 224,00%
Soliditet 95,38% 91,81%
Kassalikviditet 2 165,44% 1 220,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...