Visa allt om Terrier Projektledning AB
Visa allt om Terrier Projektledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 850 1 004
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 150
Resultat efter finansnetto 90 150
Årets resultat 46 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 432 359
Tillgångar 432 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 200
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 186 159
Skulder och eget kapital 432 359
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 320 480
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 100 187
Utdelning till aktieägare 50 0
Omsättning 850 1 004
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 425 502
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 334
Rörelseresultat, EBITDA 90 150
Nettoomsättningförändring -15,34% -%
Du Pont-modellen 20,83% 41,78%
Vinstmarginal 10,59% 14,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,94% 19,92%
Soliditet 56,94% 55,71%
Kassalikviditet 232,26% 225,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...