Visa allt om Telland Sverige AB
Visa allt om Telland Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 536 677
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 500
Resultat efter finansnetto -5 419
Årets resultat -5 244
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 2 210 2 130
Omsättningstillgångar 631 774
Tillgångar 2 841 2 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 294
Obeskattade reserver 105 105
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 2 243 2 243
Kortfristiga skulder 205 262
Skulder och eget kapital 2 841 2 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 144 60
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 536 677
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 536 677
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 91
Rörelseresultat, EBITDA 154 500
Nettoomsättningförändring -20,83% -%
Du Pont-modellen 5,42% 17,22%
Vinstmarginal 28,73% 73,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,48% 75,63%
Soliditet 13,06% 12,94%
Kassalikviditet 307,80% 295,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...