Visa allt om Hani Konsult AB
Visa allt om Hani Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 198 227
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 74
Resultat efter finansnetto 65 74
Årets resultat 51 57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 209 143
Tillgångar 209 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 107
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 51 36
Skulder och eget kapital 209 143
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 86 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 86
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 27 27
Utdelning till aktieägare 100 0
Omsättning 198 227
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 198 227
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 113
Rörelseresultat, EBITDA 65 74
Nettoomsättningförändring -12,78% -%
Du Pont-modellen 31,10% 51,75%
Vinstmarginal 32,83% 32,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,80% 47,14%
Soliditet 75,60% 74,83%
Kassalikviditet 409,80% 397,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...