Visa allt om LEAX Arkivator Telecom AB
Visa allt om LEAX Arkivator Telecom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 72 756 84 050 51 913
Övrig omsättning 4 038 4 138 97
Rörelseresultat (EBIT) -15 673 -14 427 -6 762
Resultat efter finansnetto -16 598 -15 314 -6 951
Årets resultat -16 598 -16 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 706 22 873 9 738
Omsättningstillgångar 25 340 36 335 34 447
Tillgångar 68 046 59 209 44 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 922 7 520 7 536
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 45 325 13 113 19 676
Kortfristiga skulder 18 800 38 576 16 973
Skulder och eget kapital 68 046 59 209 44 185
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 061 777 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 10 233 10 889 3 914
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 5 799 6 070 1 441
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 76 794 88 188 52 010
Nyckeltal
Antal anställda 18 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 042 4 424 2 596
Personalkostnader per anställd (tkr) 956 936 287
Rörelseresultat, EBITDA -12 424 -14 369 -4 747
Nettoomsättningförändring -13,44% 61,91% -%
Du Pont-modellen -22,58% -24,24% -15,30%
Vinstmarginal -21,11% -17,08% -13,03%
Bruttovinstmarginal 22,97% 19,70% 8,62%
Rörelsekapital/omsättning 8,99% -2,67% 33,66%
Soliditet 5,76% 12,70% 17,06%
Kassalikviditet 68,17% 58,59% 126,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...