Visa allt om Sharoz Trading AB
Visa allt om Sharoz Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 847 1 774 981
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -160 -52 -5
Resultat efter finansnetto -160 -51 -5
Årets resultat -160 -51 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 35 42
Omsättningstillgångar 466 359 290
Tillgångar 495 394 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 49 45
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 426 318 262
Kortfristiga skulder 19 28 25
Skulder och eget kapital 495 394 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 300 275 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 94 87 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 847 1 774 981
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 924 887 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 181 159
Rörelseresultat, EBITDA -154 -45 4
Nettoomsättningförändring 4,11% 80,84% -%
Du Pont-modellen -32,32% -13,20% -1,51%
Vinstmarginal -8,66% -2,93% -0,51%
Bruttovinstmarginal 29,72% 29,37% 32,31%
Rörelsekapital/omsättning 24,20% 18,66% 27,01%
Soliditet 10,30% 12,44% 13,55%
Kassalikviditet 1 700,00% 750,00% 924,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...