Visa allt om First Aviation Solution AB
Visa allt om First Aviation Solution AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12
Nettoomsättning 0 - 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 - -21
Resultat efter finansnetto 0 - -21
Årets resultat 0 - -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0
Anläggningstillgångar 0 - 0
Omsättningstillgångar 29 - 29
Tillgångar 29 - 29
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 - 29
Obeskattade reserver 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0
Långfristiga skulder 0 - 0
Kortfristiga skulder 0 - 0
Skulder och eget kapital 29 - 29
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 - 0
Omsättning 0 - 0
Nyckeltal
Antal anställda - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 - -21
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 100,00% -% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...