Visa allt om Duoscript AB
Visa allt om Duoscript AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning - 72 178 260
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 31 157 224
Resultat efter finansnetto - 31 157 224
Årets resultat - 67 123 124
Balansräkningar (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0
Omsättningstillgångar - 398 424 325
Tillgångar - 398 424 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 363 297 174
Obeskattade reserver - 0 55 55
Avsättningar (tkr) - 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0
Kortfristiga skulder - 35 73 96
Skulder och eget kapital - 398 424 325
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0
Omsättning - 72 178 260
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 178 260
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 7
Rörelseresultat, EBITDA - 31 157 224
Nettoomsättningförändring -% -59,55% -31,54% -%
Du Pont-modellen -% 7,79% 37,03% 68,92%
Vinstmarginal -% 43,06% 88,20% 86,15%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 504,17% 197,19% 88,08%
Soliditet -% 91,21% 80,17% 66,01%
Kassalikviditet -% 1 137,14% 580,82% 338,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-08: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...