Visa allt om Avivera AB
Visa allt om Avivera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
Nettoomsättning 195 711 - 226
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -97 244 - -45
Resultat efter finansnetto -97 244 - -45
Årets resultat -43 147 - -46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 0 0 - 0
Omsättningstillgångar 198 302 - 51
Tillgångar 198 302 - 51
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 189 - 30
Obeskattade reserver 0 55 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0
Kortfristiga skulder 53 59 - 22
Skulder och eget kapital 198 302 - 51
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 7 - - 152
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0
Omsättning 195 711 - 226
Nyckeltal
Antal anställda - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -97 244 - -45
Nettoomsättningförändring -72,57% -% -% -%
Du Pont-modellen -48,99% 80,79% -% -88,24%
Vinstmarginal -49,74% 34,32% -% -19,91%
Bruttovinstmarginal 67,18% 89,31% -% 96,90%
Rörelsekapital/omsättning 74,36% 34,18% -% 12,83%
Soliditet 73,74% 76,79% -% 58,82%
Kassalikviditet 318,87% 511,86% -% 231,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...