Visa allt om ANSERGIS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12
Nettoomsättning - - 42 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - 3 -4
Resultat efter finansnetto - - 3 -4
Årets resultat - - 3 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - 0 0
Anläggningstillgångar - - 16 28
Omsättningstillgångar - - 37 22
Tillgångar - - 53 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - 53 50
Obeskattade reserver - - 0 0
Avsättningar (tkr) - - 0 0
Långfristiga skulder - - 0 0
Kortfristiga skulder - - 0 0
Skulder och eget kapital - - 53 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0
Sociala kostnader - - - 0
Utdelning till aktieägare - - 0 0
Omsättning - - 42 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - 3 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 5,66% -%
Vinstmarginal -% -% 7,14% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 88,10% -%
Soliditet -% -% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...