Visa allt om Dojob AB
Visa allt om Dojob AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 *
Nettoomsättning 0 - 0 -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 - 0 -
Resultat efter finansnetto 0 - 0 -
Årets resultat 0 - 0 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 -
Anläggningstillgångar 50 - 0 -
Omsättningstillgångar 0 - 50 -
Tillgångar 50 - 50 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 - 50 -
Obeskattade reserver 0 - 0 -
Avsättningar (tkr) 0 - 0 -
Långfristiga skulder 0 - 0 -
Kortfristiga skulder 0 - 0 -
Skulder och eget kapital 50 - 50 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 - 0 -
Omsättning 0 - 0 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 - 0 -
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 100,00% -% 100,00% -%
Kassalikviditet -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...