Visa allt om DK Entreprenad AB
Visa allt om DK Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 448 539 586 933
Övrig omsättning 31 - 157 -
Rörelseresultat (EBIT) 17 -78 79 56
Resultat efter finansnetto 15 -83 77 54
Årets resultat 15 -83 60 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 78 13 18
Omsättningstillgångar 101 98 254 181
Tillgångar 158 176 267 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 65 148 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 28 51 6
Kortfristiga skulder 43 84 68 105
Skulder och eget kapital 158 176 267 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 193 224 227 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 83 86 92 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 479 539 743 933
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 448 539 586 933
Personalkostnader per anställd (tkr) 276 334 319 451
Rörelseresultat, EBITDA 38 -60 83 60
Nettoomsättningförändring -16,88% -8,02% -37,19% -%
Du Pont-modellen 10,76% -44,32% 29,59% 28,14%
Vinstmarginal 3,79% -14,47% 13,48% 6,00%
Bruttovinstmarginal 86,61% 81,26% 84,47% 74,38%
Rörelsekapital/omsättning 12,95% 2,60% 31,74% 8,15%
Soliditet 50,63% 36,93% 55,43% 44,22%
Kassalikviditet 234,88% 116,67% 373,53% 172,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...