Visa allt om Vellinge ByggUpp AB
Visa allt om Vellinge ByggUpp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 241 564 707 1 075
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 3 7 48
Resultat efter finansnetto 62 3 7 47
Årets resultat 48 2 6 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 459 237 194 253
Tillgångar 459 237 194 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 93 91 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 61 61 0
Kortfristiga skulder 257 83 43 168
Skulder och eget kapital 459 237 194 253
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 353 252 157 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 163 126 103 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 241 564 707 1 075
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 241 564 707 1 075
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 378 261 460
Rörelseresultat, EBITDA 31 3 7 48
Nettoomsättningförändring 120,04% -20,23% -34,23% -%
Du Pont-modellen 13,51% 1,27% 3,61% 18,97%
Vinstmarginal 5,00% 0,53% 0,99% 4,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 63,16%
Rörelsekapital/omsättning 16,28% 27,30% 21,36% 7,91%
Soliditet 30,72% 39,24% 46,91% 33,60%
Kassalikviditet 178,60% 181,93% 251,16% 99,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...