Visa allt om Edman & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 118 1 572 1 915 1 247
Övrig omsättning 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 417 -81 431 350
Resultat efter finansnetto 416 -84 430 348
Årets resultat 258 -35 242 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 112 37 36
Omsättningstillgångar 1 006 689 795 900
Tillgångar 1 031 800 832 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 134 326 234
Obeskattade reserver 156 156 205 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 567 510 302 610
Skulder och eget kapital 1 031 800 832 936
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 307 300 510 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 202 192 248 149
Utdelning till aktieägare 146 0 156 150
Omsättning 2 125 1 572 1 915 1 247
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 118 1 572 - 1 247
Personalkostnader per anställd (tkr) 533 526 - 428
Rörelseresultat, EBITDA 417 -81 431 350
Nettoomsättningförändring 34,73% -17,91% 53,57% -%
Du Pont-modellen 40,45% -9,88% 51,92% 37,39%
Vinstmarginal 19,69% -5,03% 22,56% 28,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,73% 11,39% 25,74% 23,26%
Soliditet 41,68% 31,96% 58,40% 32,24%
Kassalikviditet 177,43% 135,10% 263,25% 147,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...