Visa allt om AL AMIRI hälsovård AB
Visa allt om AL AMIRI hälsovård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 115 0 340 588
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 110 -3 -11 12
Resultat efter finansnetto -7 110 -3 -10 12
Årets resultat -7 89 -3 -10 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 160 167 52 63 97
Tillgångar 160 167 52 63 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 136 46 49 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 3 3 3
Kortfristiga skulder 26 26 3 10 34
Skulder och eget kapital 160 167 52 63 97
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 260 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 82 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 115 0 340 588
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 170 147
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 171 141
Rörelseresultat, EBITDA -7 110 -3 -11 12
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -42,18% -%
Du Pont-modellen -% 65,87% -% -15,87% 13,40%
Vinstmarginal -% 95,65% -% -2,94% 2,21%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 122,61% -% 15,59% 10,71%
Soliditet 80,00% 81,44% 88,46% 77,78% 60,82%
Kassalikviditet 615,38% 642,31% 1 733,33% 630,00% 285,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...