Visa allt om TÄLJEKEEPERS AB
Visa allt om TÄLJEKEEPERS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 331 2 390 2 561 1 896 563
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 302 -6 181 55 32
Resultat efter finansnetto 301 -8 168 38 25
Årets resultat 235 -8 131 28 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 246 397 448 352
Omsättningstillgångar 637 324 254 141 29
Tillgångar 833 570 651 589 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 219 227 96 68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 351 35 190 85
Kortfristiga skulder 379 0 389 303 228
Skulder och eget kapital 833 570 651 589 380
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 177 360 370 235 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 617 667 597 416 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 363 432 428 314 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 331 2 390 2 561 1 896 563
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 333 341 512 474 141
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 209 279 258 64
Rörelseresultat, EBITDA 353 45 232 95 51
Nettoomsättningförändring -2,47% -6,68% 35,07% 236,77% -%
Du Pont-modellen 36,25% -1,05% 27,80% 9,34% 8,42%
Vinstmarginal 12,96% -0,25% 7,07% 2,90% 5,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,07% 13,56% -5,27% -8,54% -35,35%
Soliditet 54,50% 38,42% 34,87% 16,30% 17,89%
Kassalikviditet 168,07% -% 65,30% 46,53% 12,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...