Visa allt om Nor City AB
Visa allt om Nor City AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 0 953 2 731 3 234
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 236 -227 8
Resultat efter finansnetto 0 237 -228 8
Årets resultat 0 237 -228 6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 50 75 93 77
Tillgångar 50 75 93 77
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 62 -175 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 13 268 21
Skulder och eget kapital 50 75 93 77
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 0 0 71 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 22 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3
Omsättning 0 953 2 731 3 234
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 953 2 731 3 234
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 93 138
Rörelseresultat, EBITDA 0 236 -227 8
Nettoomsättningförändring -100,00% -65,10% -15,55% -%
Du Pont-modellen -% 316,00% -244,09% 10,39%
Vinstmarginal -% 24,87% -8,31% 0,25%
Bruttovinstmarginal -% 34,52% -1,14% 6,77%
Rörelsekapital/omsättning -% 6,51% -6,41% 1,73%
Soliditet 100,00% 82,67% -188,17% 72,73%
Kassalikviditet -% 576,92% 34,70% 366,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...