Visa allt om Diana Redeker AB
Visa allt om Diana Redeker AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning - - 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - 0 0 0
Resultat efter finansnetto - - 0 0 0
Årets resultat - - 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - 0 0 0
Anläggningstillgångar - - 0 0 0
Omsättningstillgångar - - 50 50 50
Tillgångar - - 50 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - 50 50 50
Obeskattade reserver - - 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - 0 0 0
Långfristiga skulder - - 0 0 0
Kortfristiga skulder - - 0 0 0
Skulder och eget kapital - - 50 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - 0 0 0
Omsättning - - 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...