Visa allt om Hars Holding AB
Visa allt om Hars Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -91 -48 -30 -13 -8 -15
Resultat efter finansnetto 3 237 46 841 1 622 -11 2 236 -19
Årets resultat 3 110 46 835 1 622 -11 2 236 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 913 30 000 2 087 1 366 0 100
Omsättningstillgångar 24 745 20 425 1 497 861 2 382 43
Tillgångar 53 658 50 425 3 583 2 227 2 382 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 374 50 264 3 564 2 106 2 267 31
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 139 139 4 107 104 100
Kortfristiga skulder 145 22 15 15 12 12
Skulder och eget kapital 53 658 50 425 3 583 2 227 2 382 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 310 0 135 150 150 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -91 -48 -30 -13 -8 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,47% 99,68% 99,47% 94,57% 95,17% 21,68%
Kassalikviditet 17 065,52% 92 840,91% 9 980,00% 5 740,00% 19 850,00% 358,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...