Visa allt om Venuepoint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 992 10 021 7 672 3 739 1 004 96
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 221 1 832 -49 -2 989 -3 199 -728
Resultat efter finansnetto 2 193 1 808 -436 -2 854 -3 155 -590
Årets resultat 2 193 498 281 -2 854 -3 155 -590
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 844 154 733 932 1 356 876
Omsättningstillgångar 22 310 16 101 14 711 7 346 3 099 210
Tillgångar 24 155 16 255 15 444 8 279 4 455 1 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 354 3 161 3 172 350 204 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 159 5 348 1 996 988
Kortfristiga skulder 18 801 13 094 12 113 2 581 2 255 38
Skulder och eget kapital 24 155 16 255 15 444 8 279 4 455 1 086
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 608 1 687 1 304 733 440 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 006 602 417 200 138 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 992 10 021 7 672 3 739 1 004 96
Nyckeltal
Antal anställda 6 4 2 2 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 665 2 505 3 836 1 870 1 004 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 702 1 307 1 441 2 338 -
Rörelseresultat, EBITDA 2 601 1 932 449 -2 566 -2 861 -728
Nettoomsättningförändring 59,58% 30,62% 105,19% 272,41% 945,83% -%
Du Pont-modellen 9,19% 11,46% -0,21% -33,52% -70,71% -54,14%
Vinstmarginal 13,89% 18,59% -0,42% -74,22% -313,75% -612,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,94% 30,01% 33,86% 127,44% 84,06% 179,17%
Soliditet 22,17% 19,45% 20,54% 4,23% 4,58% 5,52%
Kassalikviditet 118,66% 122,96% 121,45% 284,62% 137,43% 552,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...