Visa allt om Freedom From Choice AB
Visa allt om Freedom From Choice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 221 1 102 1 321 1 532 407 907
Övrig omsättning 599 190 92 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 -31 -197 296 -141 -20
Resultat efter finansnetto 35 -31 -198 295 -140 -20
Årets resultat 35 -31 -131 208 -140 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 168 267 368 168 129
Omsättningstillgångar 223 245 56 208 59 155
Tillgångar 316 413 323 576 227 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 96 127 258 50 30
Obeskattade reserver 0 0 0 67 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 185 317 196 251 176 254
Skulder och eget kapital 316 413 323 576 227 284
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda 64 303 73 330 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0
Sociala kostnader 20 95 23 104 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 820 1 292 1 413 1 532 407 907
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 221 1 102 1 321 1 532 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 85 398 96 249 - -
Rörelseresultat, EBITDA 110 68 -96 358 -94 -17
Nettoomsättningförändring -79,95% -16,58% -13,77% 276,41% -55,13% -%
Du Pont-modellen 11,08% -7,51% -60,99% 51,39% -61,67% -7,04%
Vinstmarginal 15,84% -2,81% -14,91% 19,32% -34,40% -2,21%
Bruttovinstmarginal -177,38% 25,68% 8,40% 66,51% 71,25% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,19% -6,53% -10,60% -2,81% -28,75% -10,92%
Soliditet 41,46% 23,24% 39,32% 53,36% 22,03% 10,56%
Kassalikviditet 120,54% 77,29% 28,57% 82,87% 33,52% 61,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...