Visa allt om Norra Älvstrandens Stormarknad AB
Visa allt om Norra Älvstrandens Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 267 995 252 844 172 552 210 498 191 545 154 058 31 400 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 809 11 194 8 868 8 469 5 829 -1 600 -7 266 -3
Resultat efter finansnetto 9 807 11 131 8 561 8 081 5 164 -2 722 -7 591 -3
Årets resultat 7 617 8 657 6 674 632 3 949 -2 307 -9 238 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 930 5 840 7 906 9 855 12 793 16 048 17 431 0
Omsättningstillgångar 25 312 20 679 19 201 17 154 12 101 14 415 12 186 101
Tillgångar 28 242 26 519 27 107 27 009 24 894 30 463 29 617 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 293 9 566 6 774 732 290 311 -346 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 067 5 269 4 785 0
Avsättningar (tkr) 4 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 050 7 321 9 450 14 465 0 0
Kortfristiga skulder 19 945 16 953 16 283 18 956 10 086 10 417 25 177 1
Skulder och eget kapital 28 242 26 519 27 107 27 009 24 894 30 463 29 617 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 626 642 595 446 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 655 17 943 11 892 13 305 12 327 12 418 4 128 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 7 327 5 376 3 490 3 855 3 670 3 587 1 304 0
Utdelning till aktieägare 8 190 6 000 1 064 632 191 0 0 0
Omsättning 267 995 252 844 172 552 210 498 191 545 154 058 31 400 0
Nyckeltal
Antal anställda 56 45 45 42 41 43 67 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 786 5 619 3 834 5 012 4 672 3 583 469 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 500 518 342 423 406 386 88 -
Rörelseresultat, EBITDA 12 884 14 179 10 997 11 913 9 359 1 977 -6 663 -3
Nettoomsättningförändring 5,99% 46,53% -18,03% 9,89% 24,33% 390,63% -% -%
Du Pont-modellen 34,74% 42,25% 32,84% 31,90% 23,62% -5,15% -24,53% -%
Vinstmarginal 3,66% 4,43% 5,16% 4,09% 3,07% -1,02% -23,14% -%
Bruttovinstmarginal 18,74% 17,80% 18,27% 17,79% 17,39% 15,60% 5,92% -%
Rörelsekapital/omsättning 2,00% 1,47% 1,69% -0,86% 1,05% 2,60% -41,37% -%
Soliditet 29,36% 36,07% 24,99% 2,71% 16,17% 13,77% 10,74% 99,01%
Kassalikviditet 95,88% 91,92% 89,57% 63,77% 69,10% 88,20% 30,95% 10 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...