Visa allt om Norra Älvstrandens Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 252 844 172 552 210 498 191 545 154 058 31 400 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 194 8 868 8 469 5 829 -1 600 -7 266 -3
Resultat efter finansnetto 11 131 8 561 8 081 5 164 -2 722 -7 591 -3
Årets resultat 8 657 6 674 632 3 949 -2 307 -9 238 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 840 7 906 9 855 12 793 16 048 17 431 0
Omsättningstillgångar 20 679 19 201 17 154 12 101 14 415 12 186 101
Tillgångar 26 519 27 107 27 009 24 894 30 463 29 617 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 566 6 774 732 290 311 -346 100
Obeskattade reserver 0 0 0 5 067 5 269 4 785 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 050 7 321 9 450 14 465 0 0
Kortfristiga skulder 16 953 16 283 18 956 10 086 10 417 25 177 1
Skulder och eget kapital 26 519 27 107 27 009 24 894 30 463 29 617 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 626 642 595 446 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 943 11 892 13 305 12 327 12 418 4 128 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 376 3 490 3 855 3 670 3 587 1 304 0
Utdelning till aktieägare 6 000 1 064 632 191 0 0 0
Omsättning 252 844 172 552 210 498 191 545 154 058 31 400 0
Nyckeltal
Antal anställda 45 45 42 41 43 67 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 619 3 834 5 012 4 672 3 583 469 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 342 423 406 386 88 -
Rörelseresultat, EBITDA 14 179 10 997 11 913 9 359 1 977 -6 663 -3
Nettoomsättningförändring 46,53% -18,03% 9,89% 24,33% 390,63% -% -%
Du Pont-modellen 42,25% 32,84% 31,90% 23,62% -5,15% -24,53% -%
Vinstmarginal 4,43% 5,16% 4,09% 3,07% -1,02% -23,14% -%
Bruttovinstmarginal 17,80% 18,27% 17,79% 17,39% 15,60% 5,92% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,47% 1,69% -0,86% 1,05% 2,60% -41,37% -%
Soliditet 36,07% 24,99% 2,71% 16,17% 13,77% 10,74% 99,01%
Kassalikviditet 91,92% 89,57% 63,77% 69,10% 88,20% 30,95% 10 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...