Visa allt om SAJP 4future AB
Visa allt om SAJP 4future AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 24 4 345 891 857 872 266
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -102 29 249 192 232 200
Resultat efter finansnetto -36 -101 29 249 193 233 200
Årets resultat -36 -46 8 180 140 140 146
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 47 24 12 10 13 16
Omsättningstillgångar 14 97 216 557 552 513 395
Tillgångar 107 144 239 569 561 526 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 84 120 166 308 272 259 246
Obeskattade reserver 0 0 55 40 40 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 25 18 221 250 226 165
Skulder och eget kapital 107 144 239 569 561 526 411
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 384 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 128 384 384 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 21 51 103 103 108 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 143 128 127
Omsättning 24 4 345 891 857 872 266
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 345 891 857 872 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 216 520 515 524 -
Rörelseresultat, EBITDA -32 -94 33 252 195 235 200
Nettoomsättningförändring 500,00% -98,84% -61,28% 3,97% -1,72% 227,82% -%
Du Pont-modellen -33,64% -70,14% 12,13% 43,76% 34,40% 44,30% 48,66%
Vinstmarginal -150,00% -2 525,00% 8,41% 27,95% 22,52% 26,72% 75,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -37,50% 1 800,00% 57,39% 37,71% 35,24% 32,91% 86,47%
Soliditet 78,50% 83,33% 87,41% 59,31% 53,74% 54,84% 59,85%
Kassalikviditet 60,87% 388,00% 1 200,00% 252,04% 220,80% 226,99% 239,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...