Visa allt om Network Portfolio 001 AB
Visa allt om Network Portfolio 001 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 40 0 751 648 364 75
Övrig omsättning 3 802 - 411 200 753 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 043 -1 059 -641 -422 367 -276
Resultat efter finansnetto 1 833 -1 060 -706 -427 368 -277
Årets resultat 1 833 -1 060 -706 -427 344 -277
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 396 2 837 3 257 3 855 3 760 2 857
Omsättningstillgångar 1 917 1 951 2 093 182 172 317
Tillgångar 4 313 4 788 5 351 4 037 3 932 3 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 338 798 1 858 2 565 2 992 2 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 428 1 428 295 260 158
Kortfristiga skulder 1 975 2 562 2 065 1 177 680 891
Skulder och eget kapital 4 313 4 788 5 351 4 037 3 932 3 174
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 842 0 1 162 848 1 117 75
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 478 -633 481 231 935 46
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 15,90% 78,02% 385,33% -%
Du Pont-modellen 47,37% -% -11,79% -10,58% 9,36% -8,70%
Vinstmarginal 5 107,50% -% -84,02% -65,90% 101,10% -368,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 99,47% 70,37% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -145,00% -% 3,73% -153,55% -139,56% -765,33%
Soliditet 54,21% 16,67% 34,72% 63,54% 76,09% 66,95%
Kassalikviditet 12,15% 10,69% 20,15% 15,46% 25,29% 35,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...