Visa allt om Norra Malmö Arkipelag AB
Visa allt om Norra Malmö Arkipelag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 8 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -4 -1 5 5 -2
Resultat efter finansnetto 5 5 1 -21 -15 -15 -2
Årets resultat 4 4 1 -21 -15 -15 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 500 500 400 700
Omsättningstillgångar 116 114 110 33 30 126 0
Tillgångar 116 114 110 533 530 526 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 109 107 106 103 99 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 400 404 404 400
Kortfristiga skulder 1 4 4 27 22 23 202
Skulder och eget kapital 116 114 110 533 530 526 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 8 10 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -4 -1 5 5 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,14% 95,61% 97,27% 19,89% 19,43% 18,82% 14,00%
Kassalikviditet 11 600,00% 2 850,00% 2 750,00% 122,22% 136,36% 547,83% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...