Visa allt om Ewa Handler AB
Visa allt om Ewa Handler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 36 489 28 842 28 151 31 884 11 685 11 204 965
Övrig omsättning 11 - 813 83 810 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 880 595 1 049 1 424 2 624 921 -48
Resultat efter finansnetto 3 289 497 924 1 325 2 615 914 -48
Årets resultat 1 916 279 530 722 1 443 521 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 825 4 901 5 025 6 211 1 411 1 390 1 350
Omsättningstillgångar 11 273 12 397 10 954 9 732 4 973 2 699 741
Tillgångar 16 098 17 298 15 980 15 943 6 384 4 088 2 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 292 2 532 2 553 2 323 2 016 573 52
Obeskattade reserver 2 419 1 599 1 469 1 212 875 220 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 767 5 539 4 405 6 204 1 683 1 693 1 572
Kortfristiga skulder 4 620 7 628 7 552 6 204 1 810 1 603 468
Skulder och eget kapital 16 098 17 298 15 980 15 943 6 384 4 088 2 091
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 414 408 177 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 544 1 428 1 588 895 666 687 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 932 883 967 709 630 563 75
Utdelning till aktieägare 776 156 300 300 415 0 0
Omsättning 36 500 28 842 28 964 31 967 12 495 11 259 965
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 163 7 211 7 038 7 971 3 895 3 735 965
Personalkostnader per anställd (tkr) 872 579 650 525 545 428 196
Rörelseresultat, EBITDA 3 002 719 1 173 1 536 2 650 938 -48
Nettoomsättningförändring 26,51% 2,45% -11,71% 172,86% 4,29% 1 061,04% -%
Du Pont-modellen 21,01% 3,46% 6,57% 8,94% 41,13% 22,55% -2,30%
Vinstmarginal 9,27% 2,07% 3,73% 4,47% 22,47% 8,23% -4,97%
Bruttovinstmarginal 27,36% 23,12% 21,62% 19,85% 40,76% 29,85% 45,91%
Rörelsekapital/omsättning 18,23% 16,53% 12,08% 11,07% 27,07% 9,78% 28,29%
Soliditet 38,38% 21,85% 23,15% 20,17% 41,68% 17,98% 2,49%
Kassalikviditet 206,47% 109,65% 108,99% 110,83% 257,90% 133,75% 73,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...