Visa allt om Västeråkern Fastigheter i Orsa AB
Visa allt om Västeråkern Fastigheter i Orsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 519 3 534 3 288 3 229 2 773 932 0
Övrig omsättning 245 73 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 899 1 273 1 536 1 194 1 144 113 -7
Resultat efter finansnetto 408 772 989 779 835 14 -7
Årets resultat 240 444 585 446 551 12 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 981 16 717 15 984 13 488 13 926 6 004 0
Omsättningstillgångar 739 725 615 297 515 165 95
Tillgångar 16 720 17 443 16 599 - 14 441 6 169 95
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 171 1 931 1 487 1 052 856 305 93
Obeskattade reserver 797 699 497 260 87 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 074 13 028 13 187 11 419 12 223 5 442 0
Kortfristiga skulder 677 1 785 1 427 1 083 1 275 422 2
Skulder och eget kapital 16 720 17 443 16 599 - 14 441 6 169 95
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 403 60 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - -
Sociala kostnader 111 28 22 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 250 0 0
Omsättning 3 764 3 607 3 294 3 229 2 773 932 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 760 3 534 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 265 92 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 309 1 711 1 784 1 453 1 341 188 -7
Nettoomsättningförändring -0,42% 7,48% 1,83% 16,44% 197,53% -% -%
Du Pont-modellen 5,38% 7,30% 9,25% -% 7,92% 1,83% -%
Vinstmarginal 25,55% 36,02% 46,72% 36,98% 41,25% 12,12% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 98,51% 95,85% 92,81% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% -29,99% -24,70% -24,34% -27,41% -27,58% -%
Soliditet 16,70% 14,20% 11,29% -% 6,37% 4,94% 97,89%
Kassalikviditet 109,16% 40,62% 43,10% 27,42% 40,39% 39,10% 4 750,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...