Visa allt om Baven AB
Visa allt om Baven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 8 856 9 999 7 955 6 376 3 447 2 850 4 113
Övrig omsättning 871 592 611 690 50 - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 919 7 833 6 650 4 743 3 226 2 694 4 055
Resultat efter finansnetto 7 145 11 829 6 717 4 734 3 591 2 984 4 057
Årets resultat 4 748 8 433 3 802 2 557 2 172 2 193 2 187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 067 13 458 12 420 11 454 9 059 7 429 7 082
Omsättningstillgångar 16 070 16 390 6 898 2 136 2 700 976 1 370
Tillgångar 35 137 29 849 19 317 13 591 11 759 8 405 8 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 982 20 612 12 343 8 684 6 280 4 235 2 287
Obeskattade reserver 8 058 7 015 4 942 3 118 1 878 1 084 1 016
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 172 240 113 2 132 2 005 3 561
Kortfristiga skulder 2 093 2 050 1 793 1 675 1 469 1 081 1 588
Skulder och eget kapital 35 137 29 849 19 317 13 591 11 759 8 405 8 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 423 745 320 385 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 57 250 133 162 0 0 0
Utdelning till aktieägare 210 378 164 143 153 127 245
Omsättning 9 727 10 591 8 566 7 066 3 497 2 850 4 113
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 428 5 000 7 955 6 376 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 500 494 562 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 7 114 7 988 6 695 4 835 3 306 2 746 4 055
Nettoomsättningförändring -11,43% 25,69% 24,76% 84,97% 20,95% -30,71% -%
Du Pont-modellen 20,35% 39,66% 34,84% 35,51% 31,49% 35,79% 48,00%
Vinstmarginal 80,74% 118,38% 84,60% 75,69% 107,43% 105,54% 98,64%
Bruttovinstmarginal 96,50% 97,54% 97,01% 90,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 157,83% 143,41% 64,17% 7,23% 35,71% -3,68% -5,30%
Soliditet 88,99% 87,39% 83,85% 80,80% 65,18% 59,89% 35,71%
Kassalikviditet 742,28% 775,76% 357,45% 101,43% 183,80% 90,29% 86,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...