Visa allt om Erik Karlsson Schakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 649 4 169 3 289 2 766 2 799 2 964 3 749
Övrig omsättning - 51 - 3 245 - 21
Rörelseresultat (EBIT) -61 452 322 150 126 675 292
Resultat efter finansnetto -108 386 247 80 85 647 205
Årets resultat 5 83 75 11 146 173 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 840 3 092 3 061 3 156 1 321 1 905 1 504
Omsättningstillgångar 971 1 316 931 654 1 032 460 653
Tillgångar 3 811 4 408 3 992 3 810 2 353 2 365 2 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 821 738 663 652 506 333
Obeskattade reserver 814 929 650 500 440 555 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 044 1 523 1 666 1 691 584 593 519
Kortfristiga skulder 1 128 1 136 938 956 676 711 1 165
Skulder och eget kapital 3 811 4 408 3 992 3 810 2 353 2 365 2 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 329 312 299 185 612
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 137 963 483 342 303 253 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 343 333 300 248 248 184 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 649 4 220 3 289 2 769 3 044 2 964 3 770
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 216 1 390 1 645 1 383 1 400 1 482 1 250
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 438 564 460 437 315 306
Rörelseresultat, EBITDA 350 847 688 509 265 895 490
Nettoomsättningförändring -12,47% 26,76% 18,91% -1,18% -5,57% -20,94% -%
Du Pont-modellen -1,21% 10,75% 8,42% 4,28% 5,82% 29,13% 13,86%
Vinstmarginal -1,26% 11,37% 10,22% 5,89% 4,89% 23,25% 7,98%
Bruttovinstmarginal 61,41% 60,83% 69,57% 90,96% 81,67% 83,81% 97,95%
Rörelsekapital/omsättning -4,30% 4,32% -0,21% -10,92% 12,72% -8,47% -13,66%
Soliditet 38,31% 35,06% 31,19% 27,07% 41,49% 38,69% 20,11%
Kassalikviditet 86,08% 115,85% 99,25% 68,41% 152,66% 64,70% 56,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...